TDD- ja EDD-riskikartoitus

Kiinteistön myynnin, oston tai vaikkapa pitkäaikaisen vuokraamisen yhteydessä on usein tarve selvittää tapahtumaan liittyviä ja mahdollisesti kustannuksia nostavia riskejä useasta eri näkökulmasta. Technical sekä Enviromental Due Diligence (TDD ja EDD) ovat kansivälisestikin käytettyjä termejä palveluista, jotka ovat käytössä teknisten sekä ympäristötekijöihin liittyvien riskien kartoittamisessa. 

Kiinteistön osto-myyntitilanteessa päätöksiä tehdään pohjautuen vahvasti TDD- ja EDD-raportteihin. Tällöin sekä ostajalla että myyjällä on tieto kiinteistön rakennusten teknisestä kunnosta ja tuleviin korjaustarpeisiin liittyvistä kustannusriskeistä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistöstä riippuen myös tonttiin ja alueeseen liittyvät ympäristötekijät voivat aiheuttaa merkittäviäkin korjaustarpeita ja siten myös kustannusriskejä. TEDD-vaiheessa voidaan lisäksi tarkastella alueen ja kiinteistön kaavoitustilannetta, rasitteita ja kehitysmahdollisuuksia.  Kun riskit ja mahdollisuudet on selvitetty riittävällä tarkkuudella, voidaan punnita niiden painoarvot, käyttää niitä hintaneuvotteluissa, ja tehdä joko osto- tai hylkäyspäätös. ​

Sanna Vaalgamaa
Osastopäällikkö, Vastuullisuus ja vuorovaikutus
+358 40 632 4360
Lauri Sinelampi
Osastopäällikkö, Korjausrakentaminen, Tutkimus ja tarkastus
+358 40 833 0275
Pilaantuneet maa-ainekset

Ympäristöasioiden riskeissä huomioimme muun muassa pilaantuneet maa-ainekset (PIMA) ja ymmärrämme niiden kustannusvaikutukset.

Teknisen kunnon arviointi

Teemme rakennusten ja kiinteistöjen teknisen kunnon arvioinnin satojen kohteiden kokemuksella. Arviointi kattaa sekä rakennetekniikan että talotekniikan.  

Haitta-aineet

Huomioimme haitta-aineet, kuten asbestin, sekä niihin liittyvän lainsäädännön. Otamme haitta-aineet huomioon sekä rakennusten että muun kiinteistön osalta. 

Kaavoitustilanne

Asiantuntijoidemme joukossa on sekä kaavoitukseen erikoistuneita että korjausrakentamisen erikoispiirteet tuntevia arkkitehtejä. Tuomme esiin kiinteistön käyttöön ja kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet sekä mahdolliset rajoitteet.