Sisäilmatutkimukset ja konsultointi

Sisäilmatutkimuksien ja konsultoinnin tavoitteena on tarjota tilaajalle erityisasiantuntijapalveluita sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 

Sisäilmatutkimuksilla selvitämme rakennusten sisäilman laatua, ilman epäpuhtauksia ja rakenteiden vaurioita eri tutkimusmenetelmin. Oikein suunnitelluilla tutkimuksilla pystymme saavuttamaan sopivat ja kustannustehokkaat jatkotoimenpidesuositukset. Määrittelemme tutkimusten laajuuden ja tavoitteet aina tapauskohtaisesti toivomuksesi mukaan. Sisäilmatutkimukset sisältävät tavallisesti kohdekäynnin, käyttäjien haastattelun, tutkimussuunnitelman laadinnan, riskirakennetarkastelun, rakennetekniset tutkimukset materiaalinäyttein, sisäilman seurantamittaukset sekä IV-tekniset tarkastelut. Laadimme tutkimuksista aina selkeä kirjallisen raportin, jossa esitämme tutkimuksen tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset. Sisäilma-asiantuntija tai rakennusterveysasiantuntija voi toimia myös hankeen eri vaiheissa laadunvarmistuksesta vastaavana konsulttina. Eri laadunvarmistusvaiheita ovat mm. projektiorganisaation projektinjohtotehtävät, suunnitelmien tarkastus, tiiveystarkastelut sekä sisäilman laadun ja rakenteiden kunnon tarkastelut näytteenotoin.

Jussi Saari
Osastopäällikkö, Tutkimus- ja tarkastuspalvelut, Tampere
+358 44 088 3017
Ville-Petteri Saarinen
Sisäilmahankkeiden rakennuttaminen, valvonta ja asiantuntijatehtävät
+358 44 427 9286
Lauri Sinelampi
Osastopäällikkö, Korjausrakentaminen, Tutkimus ja tarkastus
+358 40 833 0275
Rakennusterveysasiantuntijapalvelut

Sisäilma-asiantuntijapalvelut

Kosteustekniset asiantuntijapalvelut

Rakenne- ja rakennustekniset asiantuntijapalvelut

Tutkimusorganisaation projektinjohtotehtävät

Laadunvarmistus