Sisäilmatutkimukset ja konsultointi

Sisäilmatutkimuksien ja konsultoinnin tavoitteena on tarjota tilaajalle erityisasiantuntijapalveluita sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 

Sisäilmatutkimuksilla selvitämme rakennusten sisäilman laatua, ilman epäpuhtauksia ja rakenteiden vaurioita eri tutkimusmenetelmin. Oikein suunnitelluilla tutkimuksilla pystymme saavuttamaan sopivat ja kustannustehokkaat jatkotoimenpidesuositukset. Määrittelemme tutkimusten laajuuden ja tavoitteet aina tapauskohtaisesti toivomuksesi mukaan. Sisäilmatutkimukset sisältävät tavallisesti kohdekäynnin, käyttäjien haastattelun, tutkimussuunnitelman laadinnan, riskirakennetarkastelun, rakennetekniset tutkimukset materiaalinäyttein, sisäilman seurantamittaukset sekä IV-tekniset tarkastelut. Laadimme tutkimuksista aina selkeä kirjallisen raportin, jossa esitämme tutkimuksen tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset. Sisäilma-asiantuntija tai rakennusterveysasiantuntija voi toimia myös hankeen eri vaiheissa laadunvarmistuksesta vastaavana konsulttina. Eri laadunvarmistusvaiheita ovat mm. projektiorganisaation projektinjohtotehtävät, suunnitelmien tarkastus, tiiveystarkastelut sekä sisäilman laadun ja rakenteiden kunnon tarkastelut näytteenotoin.

Tero Hannuksela
Kehitysjohtaja, Korjausrakentamisen palvelut
+358 29 006 9658
Rakennusterveysasiantuntijapalvelut

Sisäilma-asiantuntijapalvelut

Kosteustekniset asiantuntijapalvelut

Rakenne- ja rakennustekniset asiantuntijapalvelut

Tutkimusorganisaation projektinjohtotehtävät

Laadunvarmistus