Logistiikka

Tarjoamme logistiikan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä tavaraliikenteen ympäristö- ja talousvaikutuksia arvioivia laskentamalleja. Lisäksi toteutamme yrityksille ja muille organisaatioille logistiikkatoimintojen ja logistiikkaprosessien tietoalustoja ja optimointeja. 

Ilkka Salanne
johtava konsultti
+358 20 747 6734
Iida-Maria Seppä
apulaisosastopäällikkö
+358 20 747 6716

Tarjoamme logistiikan tutkimus-, kehittämis- ja konsultointipalveluita sekä mallinnuspalveluita ja tietoalustoja julkiselle ja yksityiselle sektorille. Toimimme laajoissa hankkeissa ja kohdennetuissa kehittämishankkeissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä projekteissa. Monipuoliseen asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, väyläviranomaisia, EU:n komissio, alueviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, satamia, yrityksiä sekä kuljetus- ja logistiikka-alan järjestöjä.

Yrityslogistiikka

Toteutamme yrityksille ja muille organisaatioille logistiikkatoimintojen, logistiikkaprosessien ja toimitusketjujen hallinnan tietoalustoja ja optimointeja. Sen jälkeen kun räätälöity tietoalusta on tehty, voidaan sen avulla tehdä monipuolisia tarkasteluja. Tietoalusta voi koskea esimerkiksi teollisuusyrityksen tai sataman logistiikkatoimintojen järjestelyä / optimointia tai koko toimitusketjun prosessien tehostamista.

Mallinnus

Käytössämme on useita työkaluja tavaraliikenteen mallintamiseen. Työkaluilla voidaan tarkastella koko kuljetusketjuja sekä siirtymiä eri kuljetustapojen välillä, arvioida kuljetusjärjestelmien muutoksia ja vaikutuksia niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä tehostaa kuljetuksia.

Alue- ja citylogistiikka

Toteutamme liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyviä logistiikkaselvityksiä ja alueellisia logistiikkaselvityksiä. Citylogistiikassa tarjoamme seuraavia palveluja: benchmarking-tutkimukset ratkaisujen soveltuvuudesta eri kaupunkeihin, citylogistiikan arviointi- ja suunnittelutyöpajat, toimintakonseptien ja liiketoimintamallien laatiminen, yhteistoiminnan organisointi ja toteuttamisen ohjelmointi sekä pilottihankkeiden koordinointi. 

Logistiikkakeskukset

Tarjoamme logistiikkakeskusten selvityksiä, liiketoimintasuunnitelmia ja toteuttamisohjelmia sekä logistiikkakeskuksiin liittyviä mallinnus-/tietopalveluja.

Tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvitykset

Olemme olleet mukana lukuisissa tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvityksissä: Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus, Ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutukset, Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne sekä Verkkokauppatutkimus.

Logistiikan kansainvälinen T&K

Olemme olleet mukana mm. EU:n komission rahoittamissa hankkeissa kuten SuperGreen (Supporting EU’s Logistics Action Plan On Green Corridors’ Issues). Lisäksi tarjoamme palveluita muun muassa kansainvälisille yrityksille.