Liikennetiedon palvelukehitys

Ammattitaitoinen henkilöstömme tarjoaa liikennetiedon keruun ja hyödyntämisen palveluja sekä suunnittelee uusia liikenneratkaisuja. Koordinoimme ja hallinnoimme myös sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysohjelmia sekä niihin liittyvää asiantuntemusta.

Pekka Eloranta
johtava konsultti
+358 20 747 7436
Laura Riihentupa
Projektipäällikkö
+358 20 747 6834

Liikennetieto-tiimi kehittää ja ylläpitää osana Sitowisen toimintakokonaisuutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja, jotka pohjautuvat staattisen sekä reaaliaikaisen tiedon keruuseen, jalostukseen, yhdistämiseen ja analysointiin sekä näihin liittyvien ratkaisujen ja palvelujen myymiseen niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Konsultointipalvelumme liittyvät liikennetiedon keruuseen, analysointiin ja hyödyntämiseen, kommunikointiratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen (4G/LTE, 5G, jne.), uusiin liikkumispalveluihin (IMO, MaaS, kutsuliikenne, citylogistiikka jne.)  sekä automaattiajamisen ratkaisuihin. 

T&K -projektien hallinnointi, koordinointi ja läpivienti

Meillä on vankkaa osaamista niin kansallisista kuin kansainvälisistäkin tutkimus- ja kehitysprojekteista

Älykkään kaupungin ja älykkään liikkumisenratkaisujen suunnittelu,

Uudenlaisten liikkumispalvelujen kehittäminen

Automaattiajamisen ratkaisujen suunnittelu

City- ja seutulogistiikan ratkaisujen suunnittelu