Harava-karttakyselypalvelu

Harava on karttapohjainen kyselypalvelu älykkääseen ja osallistavaan suunnitteluun.

Älykkään kaupungin tunnusmerkkeihin kuuluu laadukas ja kestävä päätöksenteko, joka vastaa aidosti asukkaiden tarpeisiin. Asukkailta saadaan suunnitteluprosessiin arvokasta tietoa, joka tukee viihtyisän ja asukkaiden tarpeet huomioivan rakennetun ympäristön toteuttamista.

Erno Puupponen
Asiakkuuspäällikkö, Smart City
+358 20 747 6634

Me tarjoamme tehokkaan ja onnistuneen osallistamisen tueksi helppokäyttöisiä teknologisia ratkaisuja. Harava-kyselypalvelu edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia elinympäristöön liittyvässä suunnittelussa. Palvelun paikkatietopohjaiset toiminnallisuudet mahdollistavat tiedon keräämisen helppokäyttöisessä karttakäyttöliittymässä.

Selainpohjaisen Harava-palvelun avulla rakennat kyselyn nopeasti itse. Apunasi on Haravan valmiit kyselyelementit sekä kyselypohjat. Tarvittaessa asiantuntijamme suunnittelevat ja rakentavat kyselyn puolestasi sekä myös analysoivat kyselydatan.

Kirjaudu Harava-palveluun >>

Tutustu Haravan maailmaan demokyselyn avulla >>

Ideoita suunnittelun tueksi

Suunnitellaanko kunnassasi asuinalueen kehittämistä, harrastuspaikkojen kunnostamista tai vaikkapa joukkoliikenteen edistämistä? Haravan karttakyselyillä saat vaivattomasti laajan näkemyksen siitä, millaisille toimenpiteille asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta on todella tarvetta. Haravan avulla huomioit ne ihmiset, joille laadukasta ja toimivaa ympäristöä rakennetaan.

Inventoinnit

Haravaa käytetään myös kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvissä inventoinneissa. Joukkoistamalla tiedonkeruun saat rikkaampaa, laajempaa ja luotettavampaa tietoa tutkimusalueestasi. Asukkailla on paras tuntemus omasta elinympäristöstään, sen tarinoista ja ominaispiirteistä.

Suunnitelmien kommentointi

Asukkailla ja muilla asianomaisilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla kaavoitusprosessin aikana mahdollisuus mielipiteiden ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen suunnittelijan kanssa. Harava mahdollistaa virallisten muistutusten vastaanottamisen sähköisesti hyödyntäen vahvaa tunnistautumista.

Palautteen kerääminen

Haravalla toteutat myös asiakaspalautekyselyt, tyytyväisyyskyselyt sekä pysyväluontoiset palautteen keräämiset liittyen esimerkiksi infrastruktuurin kunnossapitoon tai liikenneturvallisuuteen.