Sakari Sipola

23.11.2017

Sain ensimmäisen kosketukseni LVI-suunnitteluun ollessani 4-vuotias, meidän perheessä LVI-suunnittelu kulkee nimittäin isältä pojalle veren perintönä. Monien vaiheiden myötä voin sanoa olleeni tässä talossa jo lähes 20 vuotta. Saan hyödyntää ydinosaamistani tehtävissäni joka päivä ja keskittyä siihen mistä itse pidän eniten.

Monipuolinen työhistoriani alkaa jo 2000-luvun taitteesta, kun aloitin työt silloisella Kontermolla. Aluksi työskentelin LVI-suunnitteluharjoittelijana, sitten suunnittelijana, projektipäällikkönä ja osastopäällikkönä. Myöhemmin silloinen Wise Group osti Kontermon ja nyt yhdistymisen myötä olemmekin jo Sitowise.

Nykyään työskentelen suunnittelijan tehtävissä ja se on todella motivoivaa. Rakentamisen ytimessä työskentely on aidosti mun juttu. Vien pääasiassa eteenpäin isojen talotekniikkahankkeiden LVI:tä. Työssäni on projektinjohtamista suunnittelutyön lisäksi. Käytännössä se tarkoittaa taloudellista ja teknistä vastuuta. Lisäksi viestin asiakas- ja suunnittelijarajapinnan välillä.

Sairaaloiden lvi-tekniikka on ominta alaani. Sairaalat ovat muuttuvia kohteita, joten niistä muodostuu jatkuvasti työllistäviä kohteita. Ne pysyvätkin usein yhden suunnittelijan projekteina, sillä saman henkilön on helpointa suunnitella kaikki tarvittavat muutokset.

Olen saanut fokusoida työtehtäväni siihen, mistä olen itse motivoitunut: hoidan projekteja ja projektiryhmiä. Olen orientoitunut suunnittelija ja tästä työstä pidän. Meillä on mittavia ja haastavia kohteita, jotka vaativat paljon suunnittelijan osaamiselta ja kokemukselta sekä parhaat mahdolliset välineet. Se motivoi. Isoimmat hankkeet kestävät jopa 5-6 vuotta.

"Meillä on mittavia ja haastavia kohteita, jotka vaativat paljon suunnittelijan osaamiselta ja kokemukselta sekä parhaat mahdolliset välineet. Se motivoi."
Sakari Sipola

Tiedän, että tämä ala ei ole julkisuudessa kiinnostava ja houkutteleva. Sen vuoksi tälle alalle hakevilta pitää löytyä omaa kiinnostusta. Insinöörialat ovat teknisorientoituneille ihmisille suuri mahdollisuus, mutta siihen pitää olla aitoa kiinnostusta. Työpäivät kuluvat nopeasti ja ovat mielekkäitä, kun on aito palo työhönsä. Oma motivaatio on siis tärkeää.

Oma-aloitteisuus on muutenkin tärkeää, sillä mitään ei tuoda kultalusikalla valmiina tarjolle, vaan omalla työllään pitää ansaita ja osoittaa se mitä haluaa tehdä. Jokaiselle halutaan kuitenkin aina löytää ne oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaiset työtehtävät. Ja se on pakko mainita, että kunnianhimoisilla on runsaasti etenemismahdollisuuksia talon sisälläkin.

Terveiseni hakijoille

Meitä on täällä talossa moneen lähtöön, ja kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus olla oma itsensä. Meillä ymmärretään, että kuka tahansa voi olla loistava omassa tehtävässään, vaikka olisikin persoonallisempi. Siksi tänne sopivat kaikenlaiset ihmiset.

Me pystymme tarjoamaan erilaisia tehtäviä ja projekteja. Lisäksi pystytään vastaamaan ihmisten toiveisiin työtehtävistä.

Meillä on jatkuvasti mittavia hankkeita, jotka tietysti vaativat paljon, mutta joiden parissa työskentely on varmasti antoisaa.