Pasi Pekkala

27.11.2017

Urani täällä talossa on ollut vielä verrattain lyhyt, mutta hyvin motivoiva.  Toimin suurhankkeen pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä, joka on tarjonnut runsaasti vastuuta, mutta samalla myös vapautta tehdä asioita itseni näköisesti. On myös pakko antaa kiitosta työkavereille, sillä tiimityöskentely toimii saumattomasti, kun ympärillä on vastuuntuntoisia ja motivoituneita ihmisiä.

Minun työurani täällä alkoi reilut 3,5 vuotta sitten, kun siirryin silloisista tehtävistäni tänne taloon. Tehtävänimikkeeni ei muuttunut firman vaihdon myötä, mutta hyvä porukka, jonka kanssa on kiva tehdä töitä ja sisäinen energia kiinnostivat. Yrityksellämme on varsin positiivinen imago ja sitä kuulee monesta suunnasta.

Lähes heti aloittamiseni jälkeen minut kiinnitettiin Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason laajennushankkeeseen. Käytännössä olen työskennellyt tämän hankkeen parissa koko täällä oloni ajan, mikä on tietenkin melko poikkeuksellista.

Työni on hyvin paljon asioiden junailua ja yhteensovittamista, sillä tällaisessa suurhankkeessa on mukana iso määrä eri tekniikkalajeja  ja yhteensovitettavia asioita ja tahoja. Pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä varmistan, että hommat etenevät koko ajan suunnitellusti ja sovitusti. Toisin sanoen minä olen se henkilö, joka miettii ja sopii ennakkoon asiat, joita muut vievät sen jälkeen käytäntöön.

Hankkeessani on ollut kiinteä tiimi, jonka jäsenet vastaavat omista teknisistä osa-alueistaan. Heihin voin luottaa täysin ja jakaa vastuuta. Tiedän, että he hoitavat omat osa-alueensa kunnialla. Se helpottaa merkittävästi omaa työtäni, sillä voin keskittyä hankkeen onnistuneeseen läpivientiin sekä kommunikointiin kaikkien toimijoiden välillä.

"Olen vahvasti sitä mieltä, että työssä viihtyminen täytyy lyötyä työn sisällöstä ja uudet hankkeet sekä vastuulliset roolit ovat parasta koulutusta ja oppimista."
Pasi Pekkala

Omassa työssäni motivoidun toimiessani hankkeiden vetäjänä vastaten niiden eteenpäin viemisestä. Meillä luotetaan henkilökuntaan ja työntekijöihin, joten olen saanut alusta asti mahdollisuuden toimia itsenäisesti ja hoitaa asiat valitsemallani tavalla.

Meillä on muutenkin hyvin helposti lähestyttävä organisaatio. Täällä saa olla kaikkien kanssa tekemisissä, eikä johto ohjaa negatiivisella tavalla tekemistä, päinvastoin vastuuta kyllä saa, jos sitä on valmis kantamaan. Itsekin pääsin pian taloon tulemisen jälkeen suurien hankkeiden pariin toimimaan projektipäällikkönä. Olen vahvasti sitä mieltä, että työssä viihtyminen täytyy lyötyä työn sisällöstä ja uudet hankkeet sekä vastuulliset roolit ovat parasta koulutusta ja oppimista.

Terveiseni hakijoille

Me erotumme erityisesti yhdessä tekemisellä ja tavoillamme tehdä töitä. Asiat menevät hyvin ja kyllähän sen niin on, että voittavassa joukkueessa on kiva olla! Työkavereiksesi saat motivoituneita ja sitoutuneita, päämäärätietoisia henkilöitä, jotka mahdollistavat projektien läpiviennin.

Jos siis olet kiinnostunut toimimaan hyvässä porukassa ja sinulta löytyy vastuuntuntoa, niin tervetuloa hyvään porukkaan kantamaan kortesi meidän kekoomme.