Mikko Kolehmainen

11.1.2019

Tekninen arkkitehti Mikko Kolehmainen viihtyy haastavassa ja vaihtelevassa työssään mainiosti. On viihtynyt jo keväästä 2012, sillä hän aloitti työt talossa kesken geoinformatiikan opintojensa. Diplomi-insinööriksi Mikko valmistui nykyisestä Aalto-yliopistosta vuonna 2017.

Mikko työskentelee julkishallinnon tietokantojen ja paikkatiedon parissa. Hän suunnittelee paikkatiedon prosesseja ja miettii, miten niiden pitäisi toimia. Mikon työssä on omattava vuorovaikutustaitoja ja teknistä taituruutta. Hänen on nimittäin ymmärrettävä, mitä asiakkaat todella tarvitsevat ja keksittävä, miten se voidaan toteuttaa.

Mikon alaa ovat tekniset ratkaisut, se, miten reaalimaailma mallinnetaan tietovarastoksi ja käyttöliittymässä näytettäväksi. Tekniset arkkitehdit tekevät luonnollisesti läheistä yhteistyötä aineistoa tuottavien ammattilaisten kanssa. Aineistohan on toki se, mitä käyttäjät sovelluksesta tulevat jatkossa hakemaan. Yhdessä mietitään, miten kokonaisuus on järkevä toteuttaa.

Jokainen projekti on myös uusi seikkailu ja lähtee tietyllä tavalla puhtaalta pöydältä omanlaisine haasteineen ja vaatimuksineen. Se voi edellyttää tekniseltä arkkitehdilta tutustumista uusiin käyttäjäryhmiin omine tarpeineen ja käyttöympäristöineen.

Mikko sanoo, että hänen työssään asiakkaan tarpeita ja todellisuutta on opittava ymmärtämään. Varsinkin alussa se voi olla haastavaa, mutta kokemuksen kasvaessa asiantuntemuskin tietysti lisääntyy. Suuressa talossa subtanssiosaamisessa saa apua aina työtovereilta.

"Teknistä taustaa on hyvä olla, mutta joka tapauksessa teknisen arkkitehdin työtä opiskellaan ”kädet savessa”, siis työtä tehden".
tekninen arkkitehti Mikko Kolehmainen, Sitowise

Työstä Mikon mukaan tekee mielenkiintoista se, että päivät ovat hyvin vaihtelevia. Toimistotyölle tuo vaihtelua asiakkaan luona vietetty päivä. Eteen tulevat tehtävät ovat sopivasti haastavia.

Parhaillaan Mikon työajasta vie leijonanosan julkishallinnon ensimmäinen ICT-allianssihanke, jossa Sitowise on mukana. Velho-allianssissa toteutetaan uutta tiestötietojärjestelmää korvaamaan Liikenneviraston nykyinen tierekisteri. Uudesta tietojärjestelmästä saadaan aikaisempaa ajantasaisemmat tiedot väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä. Hankkeessa uudistetaan myös suunnitelmatietojen hallintaa tie-, rata- ja vesiväylien osalta. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2020 mennessä.

Mikon työkaveriksi haluavalle olisi tietotekniikan vahva osaaminen toki erinomainen etu. Hänen mukaansa myös geoinformatiikan opinnoista myös hyötyä ja substanssiosaamistakin kannattaa kerryttää niiltä aloilta, joiden kanssa toimitaan. – Teknistä taustaa on hyvä olla, mutta joka tapauksessa teknisen arkkitehdin työtä opiskellaan ”kädet savessa”, siis työtä tehden, Mikko painottaa.

Teksti: Dakota Lavento