Eeva Vahtera

13.5.2020

Osastopäällikkönä hankehallinnan parissa työskentelevä Eeva, DI, hallitsee suuret hankkeet ja nauttii monialaisten hankkeiden kehittämisestä.

Eeva on opiskellut georakentamista ja kalliorakentamista nykyisessä Aalto-yliopistossa. Kiinnostus aiheisiin löytyi jo nuorena isän kanssa tehdyiltä kiviretkiltä kaivoksissa, joiden myötä myös palo isoihin koneisiin syttyi. Yliopistossa ensimmäinen luento kalliorakentamisesta tempaisi mukaansa ja siitä tuli Eevan pääaine.

– En edes tiennyt, että kalliorakentamista on mahdollisuus opiskella, mikä johtuu tiedottamisen puutteesta. Muutenkin teknisillä aloilla on edelleen miehinen maine, joten pitäisi enemmän tuoda esille sitä, miten paljon esimerkiksi kalliorakentaminen on myös yhteiskuntaan vaikuttamista, josta tytötkin voivat kiinnostua. Pitää tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä yläasteikäisille, onneksi Sitowise on mukana mm. MyTech-hankkeessa.

Sivuaineenaan Eeva opiskeli työpsykologiaa ja johtamista. Johtamisen teemoista erityisesti strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen ovat aina olleet Eevan intohimo. Sivuaineopinnot ovat luontevasti ohjanneet Eevan suuntaa esimiestyöhön ja kehittämiseen. ­

– Minua kiinnostaa etenkin se, miten tuloksellisuutta voidaan parantaa työntekijöiden hyvinvoinnilla, Eeva kertoo.

"Tässä työssä täytyy pysyä markkinan eturintamassa. Täytyy olla joustava omien toimintatapojensa suhteen."
Eeva Vahtera
Hankehallinnan vaihteleviin projekteihin ei kyllästy

Eeva työskenteli opintojensa yhteydessä muun muassa kivilaboratoriossa, jossa tutkittiin sitä, mistä kivestä saataisiin mahdollisimman hiljaisia päällysteitä teille, kuitenkin niin ettei päällyste pölyäisi irtohiekan vuoksi. Diplomityönsä valmistumisen jälkeen Eeva aloitti työt Sitowisessä. Kahdeksanvuotisen Sitowise-uransa aikana Eeva on ehtinyt olla mukana hyvin monenlaisissa hankkeissa, kuten esimerkiksi Kalasataman rakennuttamisen koordinointiprojektissa, Kruunusillat hankkeen koordinoinnissa, jossa tuotettiin muun muassa kustannusraportti ja hankesuunnitelma, sekä Helsingin kaupungin massakoordinointiprojektissa, jossa muun muassa kehitetään digitaalista massatyökalua kaupungin maa- ja kiviainesten koordinoinnin tueksi.

Hankehallinta on Eevan lempilapsi, koska siinä yhdistyvät suurten hankkeiden vetäminen ja monialahankkeiden kehittäminen. Työssä pääsee hyödyntämään myös Eevalle mieluisaa työpsykologiaa, kun pohditaan, miten kaikki hankkeen osat saadaan toimimaan tehokkaasti yhteen.

– Monialahankkeissa, joissa on mukana monien alojen asiantuntijoita, työtäni on miettiä, miten löydetään yhteiset toimintatavat, käytännöt ja termistöt, joiden avulla tekemisestä tulee sujuvaa ja tehokasta.

Projektityöskentelyn lisäksi Eeva ohjaa osastopäällikön roolissaan hankehallinnan kahdeksanhenkistä tiimiä. Nuorekas ja innovatiivinen tiimi pääsee työskentelemään sellaisten projektien parissa, mitä jokaisella muulla konsulttitoimistoilla ei tällä hetkellä ole.

– Tässä työssä täytyy pysyä markkinan eturintamassa. Täytyy olla joustava omien toimintatapojensa suhteen ja kehittää jatkuvasti uusia käytäntöjä.

Terveiset työnhakijoille

– Meillä Sitowisessä on todella mielenkiintoisia projekteja, joissa saa alansa huippuasiantuntijoiden kanssa miettiä parhaita ratkaisuja. Saat ottaa vastuuta, mutta et jää yksin apua tarvitessasi.