Arto Itkonen

21.1.2020

Toimin projektipäällikkönä ja suunnittelijana maa- ja vesiympäristön pilaantumiseen liittyvissä tehtävissä, erityisesti laajojen tutkimus- ja kunnostushankkeiden johdossa, suunnittelussa, aikataulutuksessa ja toteutuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Lisäksi olen opettanut ympäristötekniikkaa, mm. ympäristönäytteenottajien sertifiointia. Olen perehtynyt riskinarviointiin, kulkeutumisselvityksiin, kunnostussuunnitteluun ja sedimenttihankkeisiin. Suoritin vuonna 2012 IPMA C-tason projektipäällikkösertifioinnin.

Minulla on tutkijan koulutus geologian alalta, erikoistuin ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja vesistöjen kunnostamiseen. Olin varma, että minusta tulee yliopistotutkija. Työskentelin yliopistolla sekä pätkätöissä eri tutkimuslaitoksilla, suoritin myös ympäristöyrittäjyyden ja EU-projektikoordinaattorin koulutusohjelmat. 

Pian minulle tuli mahdollisuus siirtyä yksityiseen yritykseen, ja huomasin viihtyväni konsulttitoimistossa. Tämä johtui toiminnan tehokkuudesta, työtehtävien ja kohteiden vaihtumisesta tiuhaan, vastaan tulevista aina uusista haasteista, ”tekemisen meiningistä”, ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Seuraavassa työpaikassani sain kokemusta myös esimiestehtävistä ja kunnioitukseni esimiesroolia kohtaan nousi kummasti.

Sitowiseen siirryin muuttaessani Turusta Tampereelle. Valintaani vaikutti vahvasti erityisen positiivinen käsitys firmasta ja sen ilmapiiristä. Ennakkotiedot osoittautuivat oikeaksi, sillä tiimini henki on erittäin hyvä. Palasin jälleen asiantuntijaksi, joka aiempien kokemusten pohjalta onkin minulle henkilökohtaisesti parhaiten soveltuva rooli. 

Nykyisin saan toimia melko vapaasti ja kehittää oman erikoisalani ”bisnestä”. Ympärilläni on omaa osaamistani hyvin täydentäviä kollegoja, joiden kanssa kyllä selvitään vaikeistakin tilanteista. Yli 20 vuoden konsulttiuran jälkeen tunnen edelleenkin olevani oikealla alalla. Työ on tärkeä motivaation lähde minulle.

"Sitowiseen siirryin muuttaessani Turusta Tampereelle. Valintaani vaikutti erityisen positiivinen käsitys firmasta ja sen ilmapiiristä. Ennakkotiedot osoittautuivat oikeaksi."
Arto Itkonen

Sitowisellä olen päässyt mukaan entistä vaativampiin ympäristöhankkeisiin. Toimin asiantuntijatehtävissä, mutta myös kehitys- ja tiiminvetotehtävissä. Pidän nykyisistä tehtävistäni Sitowisellä, sillä omalla erikoistumisalueellani meillä on erittäin hyvä osaaminen ja resurssit eli ”voiton avaimet” mielekkäiden töiden saamiseen ja niiden menestykselliseen hoitamiseen.

Organisaatio on varsin matala, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Tämä tekee ryhmästämme vahvan ja kilpailukykyisen. Tulosta tehdään laadulla. Saadun palautteen perusteella asiakkaat pitävät meistä.

Terveiset työnhakijalle

Kannattaa olla avoin sellaisille työtehtäville, jotka eivät täysin vastaa koulutusta – työ ja kollegat kyllä opettavat. Epämukavuusalueelle menemisestä voi palkkiona huomata olevansa mukana sellaisissa mukavissa tehtävissä, joista ei aiemmin osannut haaveillakaan. Jonkin ajan kuluttua ei haluaisi ollakaan missään muualla. Ja aina voi hakeutua uudestaan ”kehityspolulle”. Tämän ei tarvitse tarkoittaa nousemista henkilöstöpyramidissa kerrosta ylemmäksi, vaan esimerkiksi uusien vastuiden ottamista tai uudenlaisten tehtävien opettelua.