Alexandra Vainio

3.2.2020

Olen ollut työelämässä 15 vuotiaasta, ja nähnyt monenlaista työyhteisöä. Paras kokemani työyhteisö on Sitowisellä. Avoimuus, rentous ja yhdessä tekemisen henki ovat asioita, joita arvostan. Kaikki voivat olla omia itsejään. Koska vain saa apua, jos apua tarvitsee. Töissä on mukavaa, kun on mukavia ihmisiä ympärillä. 

Opiskelin Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa ympäristönsuojelutekniikkaa, joka pitää sisällään pilaantuneita maita, vesi- ja maanäytteenottoa, ympäristökemiaa, jätehuoltoa ja kierrätystä sekä ympäristölainsäädäntöä ja ympäristövaikutusten arviointia. 

Jo kouluaikoina tuli tunne, ettei pelkästään tietokoneella nököttäminen ole minua varten. Ensimmäisessä alan työpaikassani pääsin tekemään erilaisia näytteenottoja sekä toimimaan valvojana pilaantuneen maaperän kunnostuksen työmailla. Muutama vuosi myöhemmin, toukokuussa 2018 aloitin työt Sitowisellä Lahdessa. 

Työtehtäviini Sitowisellä kuuluvat pilaantuneiden maiden kunnostuksen valvonta ja tutkimukset sekä näiden töiden raportointi. Lisäksi teen MARA-asetuksen vaatimia betoninäytteenottoja sekä vesinäytteiden ottoa. Teen myös rakennusten purkutöihin liittyviä töitä, joita ovat näytteenottot ennen rakennuksen purkua, purkuasiakirjojen laadinta, purku-urakan kilpailutus sekä työmaalla purku-urakoiden valvonta. 

Uusimmat tehtäväni ovat polttoaineen jakeluasemien parissa. Jakeluasemien muutostöiden yhteydessä tehdään maaperän tutkimuksia sekä muutostöiden laadunvarmistusta, jotta kaikki toteutetaan asetusten ja standardien mukaisesti. Lisäksi huolehdin jakeluasemille vaadittavista ympäristönsuojelurekisteröinnistä. 

Minulle sopii hienosti, että työhöni kuuluvat sekä konkreettinen tekeminen työmaalla että esimerkiksi tutkimusraportointi, lausuntojen antaminen sekä loppuraportointi. Työtehtävät vaihtelevat paljon, eikä koskaan ole toista samanlaista päivää. Tehtävien vaihtelu pitää mielenkiintoni yllä. Lisäksi joka päivä tulee opittua jotain uutta. 

"Tehtävien vaihtelu pitää mielenkiintoni yllä. Lisäksi joka päivä tulee opittua jotain uutta." 
Alexandra Vainio

Terveiset työnhakijalle

Sitowisellä on aidosti rento ilmapiiri ja paljon asiantuntevia huippuosaajia! Täällä pääsee tekemään projekteja oman osaamisen ja oman mielenkiinnon mukaan. Lisäksi monipuolisia projekteja on tarjolla ympäri Suomen.