Miksi valita Sitowise

Reaaliaikainen tieto maamassoista helpottaa suunnittelua, projektinhallintaa ja raportointia
Kuljettaja on avainhenkilö - MaaApp helpottaa hänen työtään ja pitää tiedon ajantasaisena.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakentamisessa tarvittavien maamassojen kuljetukset aiheuttavat suuren työmäärän. Tämän työn sujuva organisointi tuo säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa. Sitowisellä on työkalu, jolla kokonaisuutta sujuvoittamaan: MaaApp-sovellus kuljettajan taskuun.

MaaApp maamassojen hallintaan - kuljettaja tärkeässä roolissa

MaaApp-sovellusta käytetään yhdessä Maapörssin sivulla olevan Projektit-osion kanssa. Projektin perustaja voi hallita yksittäistä projektia tai työmaata ja sen tietoja sekä liittää prjektin jäseniksi vaikkapa tilaajan, vastaanottopaikan, PIMA-valvojan, kuljetusliikkeen, kuljettajan, urakoitsijan tai laskuttajan. Henkilöiden mukaan kutsuminen on helppoa: tarvitaan vain puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Projektilla hallinnoidaan maa-ainesilmoituksia sekä nouto- ja vastaanottopaikkoja.

Kuljetusten tiedot siirtyvät MaaApp-kuljetussovellukseen, jonka avulla kuljettajan työ sujuvoittuu. Kuljettajan tallentaessa mobiililaitteellaan kuljetustiedot (lastaus-, ajo- ja purkausajat) sovellukseen, syntyy automaattisesti sähköinen siirtoasiakirja. Kun kuljettaja on kuitannut kuljetuksen valmiiksi, projektin jäsenet voivat reaaliaikaisesti ladata ja tulostaa siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjat tallentuvat Maapörssin pilvipalveluun ja niitä säilytetään 3 vuotta.

Reaaliaikainen tiedonkulku MaaApp-kuljetussovelluksen kautta mahdollistaa monipuolisen raportoinnin. Projektin perustamisen ja kuljettajan syöttämien operatiivisten tietojen avulla eri projektin jäsenet voivat muodostaa raportteja tarpeensa mukaan.

Valitut tiedot voidaan siirtää jatkokäsittelyä varten haluttuun ohjelmaan, kuten Exceliin tai yrityksen omaan toiminnanohjausjärjestelmään.