Miksi valita Sitowise

Sampon avulla saavutetaan kustannus- ja aikasäästöjä.
Yhdistely ja reaaliaikainen hinnoittelu tehostavat kuljetusten toteuttamista.
Automaattilaskutus nopeuttaa työtä ja parantaa laatua.
Helppokäyttöiset raportointityökalut auttavat toiminnan seurantaa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sampo – älykäs liikkumisen palvelu tehostaa kuljetuksia ja helpottaa liikkumista

Sampo on Sitowisen tuoteratkaisu kuljetusten ohjaukseen. Järjestelmän avulla hoituvat kuljetuksen välitys, yhdistely, laskutus, asiakashallinta sekä raportointi. Sampo on moderni liikkumisen palvelu, joka tuo kuljetusten ohjaukseen aika- ja kustannussäästöjä sekä luo uudenlaisia mahdollisuuksia matkaketjujen muodostamiseen.

Sampo perustuu avoimiin rajapintoihin ja integroituu muihin palveluihin, kuten erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin MaaS-järjestelmiin. Sampo tarjotaan asiakkaalle helppona avaimet käteen SaaS-ratkaisuna.

Sampo tuo kustannus- ja polttoainesäästöjä liikenteeseen.

Tapamme liikkua on muuttumassa

Ilmastonmuutos ajaa liikennealaa miettimään uudelleen toimintaansa, jotta voidaan ylläpitää korkeaa palvelutasoa ja samalla menestyä kilpailussa liikenteen päästötavoitteet huomioiden. Digitalisoituminen vie huomisen liikkumista uusille urille antamalla ratkaisun avaimia alan murrokseen.

Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon syntyy digitalisoitumisen ja kutsuohjatun liikenteen ansiosta uudenlaisia palveluita. Samaan aikaan julkiset kuljetukset kaipaavat tehostamistoimenpiteitä ja hallintorajat ylittäviä liikennepalveluita. Nämä uudet palvelut tuovat valinnanvapautta ja uusia vaihtoehtoja matkustajien arkeen. Älykkäät liikenteen ratkaisut tukevat esimerkiksi haja-asutusalueilla asuvien ihmisten liikkumista sekä tuovat kunnille kustannussäästöjä kuljetusten järjestämisessä yhdistämällä useita matkustajia samaan kyytiin.

Sampon käyttöalueita ovat esimerkiksi

  • kutsuohjattu liikenne
  • Sote- ja Kela-kuljetukset
  • potilassiirrot
  • oppilaskuljetukset
  • tavaraliikenne
  • matkavarausjärjestelmät.

Me Sitowisellä olemme eturintamassa luomassa henkilökuljetusten ohjausjärjestelmien murrosta. Henkilökuljetusten järjestelmätiimimme koostuu liikenteen huippuasiantuntijoista, jotka ovat vieneet henkilökuljetusten ohjauksen digitalisaatiota uusille poluille jo vuosien ajan. Olemme tiiviisti tukena järjestelmään ja liikenteeseen liittyvissä asioissa - asiakaspalvelun korkea laatu on meille ykkösasia.