Elämme poikkeuksellisia aikoja. Päivät ovat kuluneet pitämällä sosiaalista etäisyyttä, lomailijat ovat lähimatkailleet ja joulua juhlitaan pienissä piireissä. Töissä on siirrytty mahdollisuuksien mukaan toimistoilta kotikonttoreille, on tehty etätöitä ja pidetty etäpalavereja.

Maskien ja desinfiointiliinojen tukkiessa jätevesipumppaamoita olemme kaikki omalla toiminnallamme osa vesihuollon toimintavarmuutta.

Yhteiskunnan kriittisten palveluiden, kuten vesihuollon, tulee kuitenkin toimia mahdollisimman normaalisti. Vettä tulee hanoista ja jätevedet käsitellään, putkirikkoja korjataan ja hankkeita edistetään. Poikkeustilanne on aiheuttanut muutoksia myös vesihuoltolaitosten tekemiseen ja toimintatapoihin. Vesihuollossa poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttu ennalta häiriötilannesuunnitelmin.

Toimintatavoillamme voimme kaikki auttaa myös vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämisessä. Vesihuolto on lähiaikoina näkynyt uutisissa tavanomaista enemmän maskien ja desinfiointiliinojen tukkiessa jätevesipumppaamoita. Itse olen pohtinut henkilöstön jaksamista huoltotoimien lisääntyessä ja työkaverien antaman vertaistuen vähentyessä. Omalla työpanoksellani pyrin auttamaan vesihuoltolaitoksia kehittämään toimintaansa niin tavanomaisissa kuin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Vesi on välttämättömyys – kuten sen tuottajatkin

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan kannalta oleellinen palvelu. Kriittisimmät vesihuoltolaitosten toiminnot on tunnistettu häiriötilannesuunnitelmissa ja niiden jatkuvuuden varmistaminen on ensisijaista. Vesihuoltolaitoksen operatiivinen henkilöstö on avainasemassa vesihuollon toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa, mikäli suuri osa sairastuisi olisi toimintavarmuus vaarassa. Vesilaitoksilla tarvitaan päivystävää henkilöstöä 24/7, jotta äkillisiin häiriötilanteisiin voidaan reagoida ja ehkäistä häiriöiden laajemmat vaikutukset.

Vesihuollon toimiminen on yhteiskunnan kannalta oleellista. Häiriötilannesuunnitelmissa tunnistetaan kriittisimmät vesihuoltolaitosten toiminnot ja niiden jatkuvuuden varmistaminen on ensisijaista.

Henkilöstön terveenä pysyminen on pyritty varmistamaan työvuorosuunnittelulla ja pysyvillä tiimeillä, riittävien etäisyyksien pitämisellä, suojavarustein ja hygieniatason nostolla. Toimistoilta on siirrytty etätöihin tai ainakin desinfiointiaineet ovat ilmestyneet pöydänkulmalle. Työtehtäviä on uudelleen organisoitu tarpeiden mukaan. Lähikontakteja asiakkaisiin on vähennetty esimerkiksi siirtämällä asiointia digitaalisiin kanaviin ja rajoittamalla kiinteistöillä tehtäviä toimia välttämättömiin.

Pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on hyvinkin rajallinen määrä henkilöstöä ja ennalta suunniteltu sekä yllä-pidetty yhteistyö läheisten vesihuoltolaitosten kanssa on oleellisessa osassa toimintavarmuuden säilyttämisessä. Laitoksen prosessit ja toimintatavat tuntevat henkilöt - niin eläköityneet mestarit kuin kesätyöntekijätkin - ovat merkittävä taustatuki. Välillä saattaa siis olla tarve kaivella arkistosta myös aiempien työntekijöiden yhteystietoja.

Mitä, miksi, mitä minä teen?

Poikkeuksellisissa tilanteissa ei pidä unohtaa viestintää. Uudenlaisessa tilanteessa tiedontarve kasvaa, niin asiakkailla kuin henkilöstöllä. Talousveden turvallisuus on askarruttanut asiakkaita. On jaettu tietoa talousveden käsittelystä ja siitä, ettei kyseessä ole vesivälitteinen epidemia. On pitänyt muistutella myös pyttyetiketistä, jotta desinfiointiliinat ja maskit päätyisivät jätteisiin eivätkä viemäreitä tukkimaan.

Poikkeustilanteessa viestintä on tärkeää. On pitänyt muistutella pyttyetiketistä.

Vesihuoltolaitosten henkilöstö on tarvinnut tietoa; kuinka suojata itsensä ja työkaverit, kuka vastaa kysymyksiin ja mitä muutoksia omaan toimintaan tarvitaan. Tiedontarpeen kasvaminen ja kontaktien vähentäminen on yhtälö, joka on edellyttänyt digitaalisten tiedonvälityskanavien käyttöä. Uskoisin, että vesihuoltolaitosten viestintä on ottanut aimo harppauksen digimaailmassa. Puhelinlangatkin ovat laulaneet.

Mitä opitaan?

Koetusta kannattaa ottaa oppia. Mielestäni tilanteen normalisoituessa on hyvä käydä läpi, miten poikkeustilanteen hoitamisessa onnistuttiin, mihin voisi vastaisuuden varalta valmistautua paremmin ja olisiko häiriötilannesuunnitelmaan päivitettävää saatujen kokemusten perusteella. Todennäköisesti toimintatapoihin on tullut muutoksia, jotka ovat jo vakiintuneet uudeksi normaaliksi.

Vesihuollon häiriötilannesuunnitelmien ja riskikartoituksien kanssa asiantuntijamme voivat auttaa. Ota yhteyttä!