Keski-Suomen maakunnallinen sote-henkilökuljetuksen välityspalvelua tarjoava Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus Oy (KSMYK) on ottanut kesän taitteessa käyttöönsä Sitowisen Sampo-ohjausjärjestelmän.

Keski-Suomen sote-kuljetukset siirtyivät kesäkuun alussa maakunnalliseen järjestelmään. Keskitetty matkojen välitys- ja kuljetuspalvelu koskee kuntien viranhaltijapäätöksillä myöntämiä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia henkilöliikennekuljetuksia. Taustalla muutoksessa oli halu yhdenmukaistaa palvelua ja toimintatapaa koko maakunnan alueella. 

Hanke käynnistyi syksyllä melko pienellä varoitusajalla, ja nyt kesäkuussa kuljetuksia tehdään jo 150-200 päivässä. Määrä tulee todennäköisesti kasvamaan runsaasti.

Pia Pärnänen, Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus Oy

Sote-kuljetukset vaativat Keski-Suomen kokoisella alueella tarkkaa reititystä ja oikean auton valintaa, jotta ne sujuisivat joutuisasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Kuljetuksia tällä alueella järjestävän KSMYK:n tarpeena olikin saada käyttöönsä uusi ohjausjärjestelmä voidakseen palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.

– Tiesimme jo vuoden 2020 keväällä, että tarve uudelle järjestelmälle Keski-Suomen alueella on tuloillaan. Hanke lähti käyntiin syksyllä melko pienellä varoitusajalla tulleesta kilpailutuksesta, ja nyt kuljetuksia tehdään jo 150–200 päivässä. Syksyllä ja ensi vuodesta matkojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan vielä runsaasti, sanoo Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus Oy:n tuotantopäällikkö Pia Pärnänen.

Yritys on aina ollut Pärnäsen mukaan järjestelmäorientoitunut, ja tulevaisuuden näkymät ja uuden teknologian hyödyntäminen ovat yrityksen toiminnassa tärkeässä osassa. Siten myös Sitowisen tarjoama Sampo sopi erinomaisesti yrityksen tarpeisiin.

Sampo tuo älyliikenteen konseptit kuljetuspalvelun reitille

Sampon suunnittelutyössä on alusta alkaen pyritty mahdollisimman optimoituun käyttökokemukseen, sekä selkeiden hyötyjen tarjoamiseen kaikille palvelun käyttäjille. Ohjausjärjestelmä tarjoaakin kahdenlaista etua kuljetusten toteuttamisessa. Palveluntarjoaja pystyy suunnittelemaan matkat ja seuraamaan niiden toteutumista tarkasti. Samalla loppukäyttäjät saavat tilattua kyytinsä helposti ja selkeästi.

Kuljetustilausten tekeminen on nopeaa, joten hoitajien työaikaa turvataan potilaiden hoitamiseen.

Jari-Pekka Frantsi, Sitowise

– Esimerkiksi Etelä-Savon sote-kuntayhtymässä parisen tuhatta hoitajaa tekee kuljetustilauksia Sampon avulla. Helppokäyttöisen järjestelmän kautta tilausten tekeminen on nopeaa, jolloin saadaan hoitajien työaikaa turvattua ydintekemiseen eli potilaiden hoitamiseen ja kohtaamiseen, kertoo Sampon tuotekehityksestä vastannut Jari-Pekka Frantsi Sitowiseltä. 

Palveluntarjoajan puolella automaattinen kyydin yhdistelytoiminta ja järjestelmän helppokäyttöisyys helpottavat kyytien järjestelemistä. Samalla hallinnan sujuvuutta lisää pitkälle viety automatisointi – esimerkiksi laskutus hoituu helposti ja nopeasti. Se lasketaan aina jo ennen matkaa analytiikan perusteella, sen sijaan, että käytettäisiin taksamittareita.

Loppukäyttäjille, eli matkustajille on nyt tarjolla helppokäyttöinen mobiilisovellus, jonka avulla kyydin voi tilata itselleen tarvitsemaansa ajankohtaan ja omat erityistarpeet huomioon ottaen. Sovelluksesta on tehty myös selkokäyttöinen versio, jossa matkan tilaaminen on vieläkin helpompaa. Tämä varmistaa palvelun saavutettavuuden.

– Optimointi on kaiken taustalla. Tavoitteena on tehostaa henkilökuljetusta. Kun sopiva kalusto valitaan aina kullekin matkalle ja kuljetuksia pystytään ketjuttamaan, kustannukset laskevat. Samalla matkojen yhdistely, eli useamman matkustajan kuljettaminen saman reitin varrella tehostaa matkojen suunnittelua, sanoo Sitowisen puolelta projektipäällikkönä Keski-Suomen välityspalveluprojektissa toiminut Simo Rautio.

Optimoinnin kautta valitaan sopiva kalusto ja ketjutetaan kuljetukset. Silloin kustannukset laskevat.

Simo Rautio, Sitowise

Sampo-ohjausjärjestelmä on osoitus siitä, miten teknologinen kehitys tarjoaa uusia keinoja tarjota entistäkin parempia palveluja ympäri Suomen. Järjestelmä hyödyntää älyliikenteen konsepteja, kuten oikean tieverkon ja liikennetilanteiden analysointia reittien optimointiin ja niiden kustannusten laskemiseen. Automatisoitu kustannusdata ja sen seuranta on keskeisessä osassa palvelun kustantaville kunnille ja kaupungeille. Tilastotiedon avulla voidaan tarttua mahdollisiin kuljetuksen ongelmakohtiin helpommin, ja kehittää kuljettamista edelleen.

Jatkuva dialogi varmistaa palvelun laadun 

Keski-Suomessa Sampon käyttöön on opastettu suuri määrä niin kuntien ja kaupunkien edustajia kuin loppukäyttäjiäkin.

– Uusien järjestelmien käyttöönotto on aina iso puristus, ja paljon asioita on täytynyt ottaa huomioon. Olemme olleet Sitowisen kanssa varsinkin käyttöönoton yhteydessä kontaktissa liki päivittäin ja yhteistyö on ollut mutkatonta ja sujuvaa, Pia kertoo. 

Sitowisellä on vankka kokemus myös henkilökuljetuspalvelujen toteuttamisesta. Näin voidaan varmistaa, että mihin tahansa kysymykseen, joita asiakkailla saattaa olla, löytyy kokemusperustainen vastaus. 

– Sanoisin, että olemme Suomen kärkeä tämän tyyppisten palvelujen toteuttamisessa. Itselläni tämän tyyppisiä projekteja on ollut käynnissä jo vuodesta 1998 ja muutenkin meillä on vuosikymmenten kokemus sujuvien liikenneratkaisujen toteuttamisesta, Jari-Pekka sanoo. 

Jatkuva kehitystyö palvelun osalta, sekä aktiivinen yhteys asiakkaisiin onkin tärkeässä osassa Sitowisen palvelujen toteutusta. Paras palaute tulee myös aina palvelujen loppukäyttäjiltä. Tähän mennessä se on ollut vain positiivista, ja käyttäjät ovat omaksuneet uuden palvelun käytön nopeasti.  

Kehitystyötä tehdään kuitenkin jatkuvasti, sillä olosuhteiden muuttuessa myös tarpeet kuljetusratkaisujen osalta voivat muuttua. Sampo onkin suunniteltu olemaan muokattavissa aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

– Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme pitkäkestoinen kumppani, ja tämä on toimintatapamme tämänkin projektin osalta. Kehittämme Sampoa jatkuvasti uusien ideoiden pohjalta vastaamaan kaikkiin tulevaisuuden tarpeisiin, Jari-Pekka sanoo. 

Tutustu palveluihimme!