Kaupunkien 5GKIRI-yhteistyöhanke

5GKIRI-yhteistyöhankkeen tavoitteena on varmistaa kaupunkien 5G-valmius ketterämpien ja valtakunnallisesti yhtenäisten prosessien kautta.

Sanna Mäyrä
avainasiakaspäällikkö, Tietopalvelut
+358 40 581 2915

Teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia, jotka ovat saaneet hiljattain 5G-verkoille varatun 3,5 gigahertsin radiotaajuusalueen toimiluvan, valmistautuvat avaamaan 5G-verkkonsa kaupalliseen käyttöön jo ensi vuonna.

Nopeasti etenevä 5G vaatii kaupungeilta verkkojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tiiviimpää yhteistyötä operaattoreiden kanssa kuin aiempi mobiiliteknologiasukupolvi. Kaupunkikuvassa näkyvien piensolutukiasemien lukumäärä tulee kasvamaan ja niitä tullaan asentamaan kiinteästi kaupunkien hallitsemaan infrastruktuuriin, kuten katuvalopylväisiin. Tulevaisuudessa kaupungeista tulee myös osa 5G-palvelujen arvoketjua, kun 5G-yhteydet sulautuvat erottamattomaksi osaksi kaupunkien tarjoamia palveluita.

5GKIRI-hankkeen tavoitteena on nostaa kaupunkien valmiustaso 5G:n vaatimalle tasolle ketterämpien ja valtakunnallisesti yhtenäisten prosessien kautta. Hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa, ja sitä koordinoi yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijatalo Sitowise Oy. Tarkoituksena on edistää erityisesti kaupunkien ja teleoperaattorien välistä yhteistyötä 5G-kokeilujen toteuttamisessa ja verkkojen rakentamisessa sekä lisäksi edesauttaa rakennuslupamenettelyjen yhdenmukaistamista ja tunnistaa prosessien pullonkauloja.

Hanke tarjoaa kaupungeille yhteisen keskustelufoorumin ja tilaisuuden jakaa kokemuksia 5G-verkkohankkeittensa ja -kokeilujensa tuomista opeista. Yhteistyö edistää kaupunkien 5G-valmiuksia ja nopeuttaa 5G-verkkojen rakentamista ja käyttöönottoa.

Hankkeen keskiössä ovat valokuituyhteyksien rakentamista sekä tukiasemien sijoittamista ja luvitusta koskevat kysymykset. Ne liittyvät kaupunkien olemassa oleviin prosesseihin ja työtapoihin sekä 5G-verkkosuunnittelun sovittamiseen yhteen muun rakennetun ympäristön suunnittelun ja ylläpidon kanssa.

5GKIRI on osa Liikenne- ja viestintäviraston koordinoimaa, innovatiivisia 5G-kokeiluja edistävää 5G Momentum -hanketta.

Medialle suunnattu aineisto >>